Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Ekonomi, Makaleler » Özel İstihdam Büroları

Share in top social networks!

Özel İstihdam Büroları

Özel İstihdam Büroları: Çağdaş Amele Pazarı

Özel İstihdam Büroları: Çağdaş Amele Pazarı

Son günlerde kamuoyunda Başbakana görevden el çektirilmesi tartışmaları yaşanırken Özel İstihdam Büroları birden meclisten sessiz sedasız geçerek yasalaşıverdi. Taşeron Sistemini mumla aratacak bu sistem konusunda birkaç şey söylemek gerekiyor.
Öncelikle bu yasayla ilgili daha önce bir devlet kurumu vardı onun yetkilerinin özele devredilmesi gerekiyordu. O yüzden eski adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu olan yeni adıyla Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanunu, özel istihdam bürosu faaliyeti yürütmek için başvuru yapacak kişilere izin verilmesi esaslarına göre yeniden düzenlediler. Yani Türkiye İş Kurumu’nun yapamadığını Özel Kurumlar daha iyi yaparlar gibi sevimli gerekçeler arkasına sığınılarak çıkartılan bir kanun. Tabi bunun doğal sonucu olarak metalaştırılan emeğin iş gücü pazarlarında serbestçe satılması için İş Kanunu’nda birkaç düzenleme yapmaları gerekiyordu onları da yaptılar. Evet gerekçe çok makul gözüküyor değil mi? “Madem Türkiye İş Kurumu verimli çalışamıyor o halde bu işi özel sektöre devredelim böylece bürolar iş gücü piyasasına önemli kaynak ve katlı sağlayacak. Çalışanlar için de ekmek kapısı demektir bu.” şeklinde muhtemelen basın ve yayında milyonlarca insana da yutturulacaktır bu yasa.

Eğer Dünyayı okumaya çalışırken bakış değersayımınız (paradigma) yanlış yerdense bunları rahatlıkla savunur hale gelirsiniz.

Dünyayı okumak ve anlamak isteyenler Ufuk Hattı ile başlayıp Çare Sizsiniz diyerek devam etmeye çalıştığımız okumaları yapmak zorundalar.

Dünyanın temel sorunu son birkaç yüzyılımızı esir alan Emek, Doğa ve Sermaye’nin metalaştırılarak finansallaştırılan piyasalarda serbestçe satışıdır. Herkes Kapitalizmi çok iyi anlamak zorunda. Emeği metalaştırıp piyasalarda satarsanız insanı köle haline getirirsiniz, zira insanı emeğinden ayırmanız mümkün değildir. Emeğin satıldığı yere insan da gidecektir.

Özel İstihdam Büroları: Çağdaş Amele Pazarları
Emeğin metalaştırılarak finansallaştırılan piyasalarda satışının doğal sonucu olarak çağdaş kapitalist sistem amele pazarlarını kendisince daha verimli hale getiriyor. Taşeron sisteminden daha beter olan insan alıp satacak Özel İstihdam Büroları kurulacak. Bunlar özel işletmeler olacak. Daha önce amele pazarlarına gidip kuyruk bekleyen vatandaşlar bu özel işletmelere kaydını yaptıracak, insanları kiralamak isteyenler de bu bürolardan çok geçici süreyle başka insanlar satın alacaklar.

Özel İstihdam Büroları basit bir hadise değil. Kapitalizmin evrileceği tam köleliğe önemli mihenk taşıdır.

Aslında merhum Kemal Sunal’ın kısa videosundaki Amele Pazarının Çağdaş hale getirilmiş sürümünden başka bir şey değil bu yeni yasa. Ne diyelim Allah akletmeyi nasip etsin. Paradigma felci işte böyle bir şey…

Malthus’çu düşüncenin “sen gelme ayı” dediği noktada “asıl ayı sensin” diyecek ve aynı zamanda direnecek insanlara ihtiyaç var.


Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Share in top social networks!

Leave a Reply

*

Muhtevasını değiştirmemek şartıyla yazılardan istifade edebilirsiniz.
© 2016 Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress

Faiz Lobisi