Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Din, Ekonomi, Makaleler, Siyaset » Yönetici ve Halkın Zenginliği arasındaki ilişki

Share in top social networks!

“Yöneticileri zenginleşen halk fakirleşir, yöneticileri fakirleşen halk zenginleşir.”
Hz. Muhammed

Yöneticileri zenginleşen halk ile yöneticileri fakirleşen halk arasındaki fark.

Yönetici ve Halkın Zenginliği

Yönetici ve Halkın Zenginliği

Hz. Ebubekir halifeliği sırasında maaş olarak Medine’nin en fakirini esas almıştı. Bu duruma göre Cumhurbaşkanı/Başbakanın maaşı asgari ücret olan 1050 TL civarında olmalıdır.

Bunu saçma görenler olaya şu hadisle birlikte baksınlar. “Yöneticileri zenginleşen halk fakirleşir, yönetileri fakirleşen halk zenginleşir”.

Bu bir zihniyet devrimi gerektirir. Geçimliğini en yoksula göre (asgari ücretliye) göre ayarlayan devlet başkanı toplumun zenginleşmesine çalışacaktır.

Hz.Ebu Bekir (r.a) Halife seçilince ertesi sabah, bir kısım ticaret malları ile çarşıya gider. Hz.Ömer’le Ebu Ubade ve İbnu´l-cerrah onu bu vaziyette görürler ve: “Sen bunu nasıl yaparsın, sen müslümanların işini üzerine almadın mı?” derler. Hz.Ebu Bekir de (r.a) “İyi ama ailemi ne ile besliyeceğim?” der.

“Sana nafaka tahsis ederiz!”derler.

Hz. Ebu Bekir’e hazineden bir tahsisat vermek düşünüldü ve 2000 riyal veya dinar tahsisat önerildi. Hz.Ebu Bekir ra. bir süre sonra ben bu maaşı haketmiyorum, bunun hakkını verememekten çok korkuyorum dediler. Kendi isteğiyle bunu yarıya düşürmüşlerdir.
Hz Ebu Bekir Vefat edeceği zaman, kendisinden sonra gelecek halifeye teslim edilmek üzere, bir testiyi vasiyet eder. Hz. Ömer, halife olup da testiyi kırdırınca içinden küçük küçük paracıklar çıktı, ve bir de mektup vardı. Bu mektupta, yeni halifeye hitaben şöyle deniyordu:

“Bu paralar, bana verilen maaştan arta kalanlardır. Ben Medine’nin en fakirini kendime ölçü kabul etmiştim. Artan miktarı bu testiye koydum. Binaenaleyh, bu paralar hazineye aittir ve oraya konulmalıdır.”

Hz. Ömer mektubu okuyunca ağladı ve: “Kendinden sonrakilere çok ağır bir yük bıraktın, ya Eba Bekir” dedi.

4 Halifenin öldüklerinde Dünyalık olarak bıraktıkları ibreti alemdir ve aynen Allah Resulü’nün yolunu açıkça örnek aldıkları bilinmektedir.

Batıdan gelme tepeden finanse edilen particilik usulü siyaset menfaat elde amacından başka bir şey değildir.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Share in top social networks!

Leave a Reply

*

Muhtevasını değiştirmemek şartıyla yazılardan istifade edebilirsiniz.
© 2016 Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress

Faiz Lobisi