Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Makaleler » eMeL’cilerin HEYAsı – Herkese Yek Anayasası

Share in top social networks!

eMeL’cilerin HerkeseYekAnayasası – HEYAsı

eMeL’cilerin de HerkeseYekAnayasası var – eMeL (Marksist-Leninist demektir)

Not: YAZI önerilere açıktır.

1. Işbu EMEL Anayasası EVRENseldir, EVREN’nin en ücra köşelerinde yaşayan, yasamış, yaşayacak yaratıkları dahi kapsar ve onları bu yasalara bağımlı kılar.

2. Işbu Anayasada belirtilen kurallar kimsenin seçimine bırakılmış değildir, EMEL EVREN’den aldığı EVRENSEL yetkiye dayanarak öyle buyurduğu için konmuştur, bu nedenle kayıtsız, şartsız EVREN’de yaşayan, yaşamış, yasayacak herkes tarafından uyulmalıdır.

3. Işbu Anayasanın uygulama yetkisi EVREN tarafından kayıtsız şartsız PARTİ’ye verilmiştir.

4. PARTİ ancak EVREN’e karşı sorumludur.

5. EMEK KOMÜNIZM gerçekleşene kadar KUTSALdır, SAYGI değerdir. Ondan sonrasını EVREN bilir.

6. KOMÜNİZM’in ne zaman gercekleşeceği sorgulanamaz, bu EVREN’in bileceği bir SIR’dır.

7. EMEKÇI”lerin KOMUNİZM’min gerçeklestirilmesi sürecinde çektiği, çekeceği ZULÜM’ler, ZULÜM değil bir FEDAKARLIK’tır, YOLDA$LIK GÖREVİ’dir. Işte bunun için EMEK KUTSAL’dır.

8. EMEKÇI’lerin işbu KOMÜNİZM’e geçiş döneminde çektiği, çekeceği acıları, fedakarlıkleri (zulüm demiyoruz dikkat ederseniz) unutup, unutturması için AFYON ve ALKOLLÜ İÇKİLER gibi UNUTTURUCULAR’ını kullanması mubahtır. (EMELci Babalarımızın dediği gibi “DİN afyon” olduğundan EMEKÇİ’ler “DİN”‘i kullanamayacağından onun yerine “AFYON” ve “ALKOLLÜ İÇKİLER” ve diğer benzer “UYUSTURUCU” ve “UNUTTURUCU”‘ları kullanmalarında hiç bir sakınca yoktur. Yoksa EMEKÇİLERimiz için bu FANİ HAYAT gerçekten çekilmez olurdu. Bu hayata FANİI diyoruz çünkü BAKİ olan hayat KOMÜNİZMDİR.)

9. ÜRETİM araçları geçici olarak, yani KOMÜNİZM gerçekleşene kadar (ne zaman gerçekleşeceği SIR’dır SORGULANAMAZ bakınız Madde 6.) EVREN tarafından PARTİ’nin tasarrufuna bırakılmıştır. PARTİ KODAMAN’ları ve onların EVLAD-U İYALİ bu konuda tam TASARRUF yetkisine sahiptir. EMEKÇİLER PARTİ’nin EVREN’den aldığı YETKİ’ye göre uydurduğu yasalara göre EMEKÇİ olarak ÜRETİM’e katkıda bulunmakla YÜKÜMLÜ’dür. ÜRETİM fazlalığı HAZİNEYE kalır, HAZİNEnin nereye nasıl tahsis edileceğine PARTİ karar verir. PARTİ’nin KOMÜNIZMin gerçekleşmesi sürecinde EMEKÇİLERIN sırtında kaçınılmaz bir KAMBUR olduğu bir EVRENsel GERÇEK’tir. PARTİ HAZİNE’ye düşen ÜRETİM FAZLALIĞI’nı uydurdugu yasaları diğer SPEElere dayatmak için kullanabilir. Bunun için de SİLAHLANMA yarışlarına katılabilir. Diıer SPEElere gısteriı olsun diye SARAYLAR, TATİL KÖYLERİ, SON-YOLCULUK HANLARI yaptırabilir ve bu gibi geçici konuklarda PARTİ ÜYELERİ’ni KONUKLAYABİLİR. PARTİ’nin ÜYELERİNİN yüksek menfaatlerini sağlaması doğaldır. Bu durum GEÇICI olduğundan EMEKÇİLERİN gözüne batmamalıdır, EMEKÇİLER bu durumu da bir yeni ZULÜM olarak değil, FEDAKARLIK olarak algılamalıdırlar.

10. PARTİ EVREN’in YERYUZÜ’ndeki HALIFE’sidir, bu nedenle PARTİ POLITİKASINI ve yaptığı YASALARI eleştiren CEHENNEM’İ (SİBİRYA’YI ya da TIMARHANE’yi) boylar.

11. KOMÜNİZM’in gerçekleşmesi icin EMELcilerin EMEKÇİlerin ÜRETİM FAZLALIĞI’nı sömürmekten, gününü gün etmekten başka yapacağı bir iş yoktur, çünkü KOMÜNİZ’min gerçekleşmesi için hem nitel hem de nicel koşulların oluşması gereklidir. İşte bu koşulları oluşturacak olan da EVREN’dir/TARİH’tir. EMELcilerin TARİH’in işine karışıp KOMÜNİZM’i aceleye getirmeye ne güçleri yeter, ne de EVREN onlara böyle bir hak tanımıştır. Bu EVREN’in sırrıdır, EVREN SIRRINDAN SUAL OLUNMAZ. Bir başka deyişle EMELCİ EVREN’in ve TARİH’in dileğine boyun eğen, teslim olandır.

12. Işbu anayasaya göre kurulmuş/kurulu/kurulacak düzenleri eleştirenler meczuptur. Bu anayasaya göre çalışan Cennet-mekan düzenleri eleştiren Meczuplar toplumdan yalıtılmak amacıyla TIK-VE-UNUTlara gönderilir.

13. KAPİTAL EMEL’cileri KOMÜNİZM yolundan sapıtmaya çalışan $EYTAN’dır. Buna göre bütün KAPİTAL’istler de $EYATİN’dir. Ancak bu $EYTAN, PARTİ eline geçtiğinde geçici de olsa KOMÜNİZM’e hizmet eden bir EMELciye dönüştürülebilir. Böylece $EYTAN’la EMELci arasındaki fark da likide edilmiş, bir ta$la iki ku$ vurulmuş olur. KOMÜNİZM’den önce ŞEYTAN’ın (KAPİTALİZM’in) varoluşu da EVREN’in sırlarından EVRENSEL bir sırdır. EVREN HİKMET’inden sual olunmaz! Belki de EVREN EMELCİLERİ geçici olarak cezalandırmak için bu $EYTAN’ın varlığına izin vermiş olabilir, çünkü EMELCİLER KOMÜNİZM BAHÇELERİNDE zevk-ü safa sürerken bu $EYTAN’a uyup, EVREN’in buyruğuna aykırı çıkıp AYVA’yı yemeselerdi bu $EYTAN bunlara musallat edilmezdi.

14. Evren bize öyle vahyediyor ki Cennet/Cehennem yoktur, olsa bile oralarda bile kast sistemi vardır. Biz EMELciler bu dünyada otuz-bir çektiklerimizi orada da çekeceğe benzeriz “nüans farkı”‘yla..”

15. Eğer Uluslararası eşittir Globalleşme, Enternasyonal eşittir Komünizm ise, Komünizm eşittir Globalleşmedir. İşte Tekyasallaşmanın sonu budur.

16. Ticaret haramdır. Fakat komünizm gerçekleşene değin Devletin ticaretle iştigal etmesi mubahtır.

17. Hiç bir EMELci EVREN’in ağır görevini üstlenmez ama kendine sadece katalizatör olarak görev biçebilir.

18. Medya hiçbir zaman, hiçbir ortam ve durumda bağımsız olamaz.

19. Siyasette bağımsızlık yoktur.

Kaynak: https://www.facebook.com/notes/chevalier-des-mots/emelcilerin-de-herkeseyekanayasasi-var-emel-marksist-leninist-demektir/114480828656934/

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Share in top social networks!

Leave a Reply

*

Muhtevasını değiştirmemek şartıyla yazılardan istifade edebilirsiniz.
© 2017 Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress

Faiz Lobisi