Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » HEYA, Makaleler » OBALAR ARASI ÇOKYASAL TOPLUMSAL SÖZLEŞME

Share in top social networks!

OBALAR ARASI ÇOKYASAL TOPLUMSAL SÖZLEŞME

Herkesin kendi yasalarını seçemediği bir yerde özgürlüklerden bahsedilemez!

HErkese Yek anaYAsal (HEYA) dayatmaya karşı ÇOKYASAL TOPLUMSAL SÖZLEŞME taslağı aşağıdadır. Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.

İnsanların kendi yasalarını seçemediği bir yerde özgürlüklerden söz edilemez. Tepeden HErkese Yek anaYAsalcı yani HEYAcı dayatmalara karşı ÇOKYASAL sözleşme taslağı aşağıdadır. Kendi yasalarınıza göre kurduğunuz/kuracağınız  oba/köy/bucak vs gibi toplumsal entiteler arasında bir sözleşme olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

SÖZLEŞME METNİ TASLAK MAHİYETİNDE OLUP GELİŞTİRİLEBİLİR

Aşağıdaki metindeki kavramlar için kısaltmalar ve açıklama:
OBA: Dilimizde yer alan Oba kelimesini herhangi bir ölçekte yerleşim için tercih ettik. OBA kelimesi herhangi bir Sosyo-Politik-Ekonomik-Entitedir. Herhangi bir köy/mahalle/ülke/ülkelerarası birliğe ilişkin medeniyet yapılanmasında her şeyi kapsamaktadır. Örneğin bir şehir içerisinde mahalleler OBAları temsil ederken bir köy içerisinde farklı inançlara sahip gruplar ayrı ayrı OBAları temsil edebilir. Aynı inançtan kişiler bir araya gelerek köy şeklinde bir OBA kurabilir. Bu durumda kurulan her köy bir OBAdır. Farklı din/yasa/inançlara sahip köyler her biri birer OBA olur ve bunlar bir araya gelerek aşağıdaki sözleşme etrafında müşterek hareket edecek yapıları kurarlar. Köyler birleşir beldeler, beldeler birleşir şehirler olabilirler.

SÖZLEŞME METNİ [2]
———————————————————

GİRİŞ

Her OBA’nın insanların toplumsal yaşama hak ve hürriyetlerine sahip olduğu inancıyla hareket eden, her türlü teke indirgemeciliği reddeden, OBAsal farklılıkları eko-kültürel gerçek olarak gören bir denge ve adalet anlayışına sahip, OBAların yasal bağımsızlığına dayanan, bu bağımsızlığı sağlamak ve korumak için kurulacak kurum ve kuralları düzenleyen bu Sözleşme ile insan haysiyet ve şerefine yakışır, barış içinde bağımsızlığı gerçekleştirmeye sözleşmiş olduğumuzu bütün aleme bildiririz.

MADDELER

Madde 1: Birer sosyo-politiko-ekonomik yasal entite olarak her OBA kendi yönetim şekline kendi karar verir, adını da kendi koyar.

Madde 2: Bu Sözleşme çerçevesinde hükmetmek OBAlara aittir. OBAlar hükmetme haklarını bu Sözleşme çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı organlarıyla sağlarlar.

Madde 3: Hiçbir OBA kendi yasalarını diğer OBAlara dayatamaz, diğer OBA üyelerini kendi yasalarına göre yargılayamaz.

Madde 4: OBAsal yasalar yürürlükte oldukları sürece üyeleri için üyelerin bulunduğu bütün zaman ve mekanlarda geçerlidir, hiçbir üye hiçbir zaman ve mekanda üyesi olduğu OBAnın yasaları dışına çıkamaz.

Madde 5: Her OBA üyesi ait olduğu OBA‘ya üye olmaktan doğan yasal sorumluluğu çerçevesinde üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 6: OBAlar amaç ve görevlerini yasalarına göre kendileri saptar, ancak bu amaç ve görevler bu Sözleşmede belirtilen maddelerle çelişkili olamaz.

Madde 7: OBAlar arası yasalar ve bu yasalara dayalı yürütme ve yargı organları OBAlar tarafından bu Sözleşmeye göre düzenlenir.

Madde 8: Bu Sözleşmede imzası bulunan OBAlar olarak Toprak, su, güneş ve havanın tüm canlılar için ortak bir mülkiyet olduğunu kabul ederiz. OBAlar bunlardan adilane ve ekolojik ilkelere göre yararlanmayı taahhüt ederler. Bunlara ilişkin OBAlar arası sorunların çözümü Madde 7 çerçevesince düzenlenir.

Madde 9. Bu Sözleşmeyle bir araya gelen OBA’lar olarak ribanın kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu ortak şekilde beyan ederiz. Her OBA kendi yasaları çerçevesinde Ribaya karşı tedbirleri alır. OBAlar arasında Ribanın oluşmaması için Madde 7 çerçevesinde tedbirler alınır.

KAYNAKLAR

  1. Ekonomi ve Ekoloji ilkeleri ile ilgili 22-23 Nisan Tarihli Toplantıda çıkan taslak ilkeler. http://guneskoyu.org/calistaylar/22-23-nisan-2017-acik-kaynak-gunes-koyu-istanbul-toplanti-notlari-ve-taslak-ilkeleri/
  2. Örnek Sözleşme Metni https://www.facebook.com/notes/chevalier-des-mots/protokol-turkce/165333086905041/

NOT: İlave bilgiler için HEYA Nedir

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Share in top social networks!

Leave a Reply

*

Muhtevasını değiştirmemek şartıyla yazılardan istifade edebilirsiniz.
© 2017 Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress

Faiz Lobisi