Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Sistem Mühendisliği » Sistem Hataları

Share in top social networks!

Sistem Hataları
Sistem hataları 3 tane olup bunlardan birisi olduğu zaman sistemin etkinliği (bknz Etkinlik) yerine getirilmemiş olup sistemin verimliliğini (bknz Verimlilik) bırakalım amacına bile ulaşamadığından söz edebiliriz. 3 Ölümcül Sistem Hatası aşağıdadır:

  1. Amaç Sapması (Goal Displacement): Bu hata hedef sapması veya hedef kayması olarak da bilinmektedir. Sistemin neden var olduğunun anlaşılamamasıdır. Sistemin neden var olduğunu anlayamazsanız o sisteme tersine mühendislik de yeniden mühendislik de (reengineering) yapamazsınız.
  2. İşlevsel Sapma (Functional Distortion): Sisteme ve bileşenlerine ait işlevlerin bilmeksizin kasıtlı olarak ortaya konulmaması veya bilinmediğinden anlaşılmaması. Kasıtlı olması durumunda işlevsel abartma da denilebilir.
  3. İşlevsel Dikkat Dağınıklığı (Functional Distraction): Çeşitli nedenlerle bazı işlevler üzerine olması gerektiğinden fazla odaklanmadır. En güzel örneği insan sistemini yeterince kavrayamayan insanların sadece fiziksel ihtiyaçlara, sağlıkla ilgili ihtiyaçlara odaklanırken ruhsal ihtiyaçlarını göz ardı edilmesidir.
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Share in top social networks!

Leave a Reply

*

Muhtevasını değiştirmemek şartıyla yazılardan istifade edebilirsiniz.
© 2010 Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress

Faiz Lobisi